TEATRO PANDORA
HOME
CONTACT
DOELSTELLINGEN
ACTIVITEITEN

 

 

                                               DOELSTELLING

 

       Een bijdrage leveren, zowel direct als indirect, aan het behoud van de ontwikkeling van een breed scala van het culturele leven in Oost Drenthe en aanliggende gebieden, met name de scheppende en podiale kunsten en de maatschappelijk-educatieve kanten ervan.

 

                                           HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

            Het ondersteunen of scheppen van laagdrempelige podiumplaatsen,

het doen uitvoeren van kleine producties in de zin van de Commedia dell' Arte,                  

het doen organiseren of ondersteunen van exposities of kunstprojecten,

het stimuleren van jong talent in de regio, b.v. via contact met scholen,                            

het doen geven van lezingen of culturele filmvoorstellingen                                                    

en verder al datgene wat in ruime zin binnen de doelstelling valt.

 

                                                                   VERMOGEN

       De stichting heeft geen eigen vermogen, maar zet zich in om door middel van donaties,            schenkingen, subsidies, e.d. genoemde doelen zo mogelijk te ondersteunen.

 

                                                                    Beloningsbeleid:

                                                      Alle bestuursleden werken ‘pro deo’.

 

 

 

 

Top