TEATRO PANDORA
HOME
CONTACT
DOELSTELLINGEN
ACTIVITEITEN

 

 

 

                                                    ACTIVITEITEN 

 

        In  2011 heeft de stichting de oprichting van  een regionaal vestzak theater, het Pommetje Theater  in  Gasselternijveen mogelijk gemaakt door advies in opbouw en programmering, maar vooral door een forse donatie te bewerkstelligen via het  fonds van stichting  'Anonymus'   ( thans Stichting Lambers- Burger).

        Ook in  2011 was de stichting actief in de opzet, organisatie en het verwerven van donaties van de RABO bank en de gemeente Aa en Hunze voor het landschappelijk kunstproject "Vreemde Eend in de Bijt".  Met een aantal kunstenaars werd het unieke landschappelijke karakter van de stroomdalen van Aa en Hunze op een ludieke wijze in kaart gebracht. De opbrengst van het project kwam uiteindelijk ten goede aan het KiKa kinderfonds en een jongerenhuisvestingsproject van ProMens Care.

        In 2012 en 2013 was de stichting actief met een maandelijks terugkerend open podium programma in ''t Keerpunt' te Spijkerboor, als een soort vervolg op de stopgezette zondagmiddag sessies van Lucas Koops van RTV-Drenthe op dezelfde plek.

         In  2013 is verder meegewerkt aan twee kunstprojecten,  het 'Zuilen project'                 en aan het 'Le-Go project', beide in Assen.

 

 

                                                                        LINKS

                                                               www.pommona.nl 

                                                                www.tkeerpunt.nl

                                                  www.beeldendekunstaaenhunze.nl

                                                                 www.ciskoetse.nl

 

   Educatief jongeren kunstproject van Galerie Pommona                  2018

OP DE VERSIER TOUR       

Inkomsten. (van  totaal 104 kinderen)

23 juli: Camping  Alinghoek, Drouwen :        -------€ 17.50

30 juli: Camping Zwanemeer, Gieten:          -------€ 60,00

3 aug.: Camping Lente van Drenthe, Gasselte:----- € 7,50       

13 aug.: Camping  Zwanemeer, Gieten:         -------€ 55,00

20 aug.: Camping  Schaopvolte, Eexterhalte: ------ € 47,50

23 aug.: Camping Lente van Drenthe, Gasselte: ---€ 30,00

21 jul.(?): Camping De Berken, Gasselte: -----------€ 42,50

Totaal-----------------------------------------------------------------------€ 260,00

Uitgaven.

Materiaalkosten (G) lijm, kralen, plaksterren, enz.----€ 20,98

Materiaalkosten (T) grimeer en kartonnen maskers --€ 61,14

Bespreek en vergaderkosten (G)--------------------------- € 98,10

Bespreek en vergaderkosten (H)------------------------------€ 8,75

Totaal--------------------------------------------------------------------------€ 188,97

Saldo Project----------------------------------------------------€ 71,03

Apart hiervan komt er nog een jaaroverzicht 2018 van Teatro Pandora, met daarin:

Schenkingen van G en H van elk €50,- totaal--------------------€ 100,00

Rabobankkosten á € 9,95 p/m,---------------------------------------€119,40

P.R. kosten: de website door Strato voor 2018------- -------------€ 15,25

Achterstallige kosten website 2016 en 2017-------------------------€ 30,50

 

Van het bij het project binnenkomende cash geld heb ik ook cash uitbetaald:

Aan TD: voor het geleverde materiaal,--------------------------------------------------- € 61,14

Aan GD: voor materiaal en vergaderkosten 119.08 minus 50,-schenking-------€ 69,08

Aan H.: voor vergaderkosten 8.75 minus 50,- schenking + 45,75 PR (site)-------€ 4,50

 Naar de rekening van Teatro Pandora moet worden overgemaakt het netto saldo

 van het kunstproject zelf, zijnde ----------------------------------------------------------€ 71,03

 

Hans Hilbrands,           Penningmeester

 

 

P&P KINDER KUNSTPROJECTEN

 

April 2018

Geachte heer/mevrouw,

Al een aantal jaren bieden wij kinderen in deze regio ‘s zomers een kunstproject aan. Het is bedoeld voor 5 tot 15-jarigen. Op een leuke en creatieve manier komen ze met kunstvormen in aanraking. Wij vinden het belangrijk dat de creativiteit van kinderen wordt gestimuleerd. Te meer omdat er op scholen verhoudingsgewijs steeds minder tijd is voor de creatieve vakken. Elk jaar was het een groot succes, om de kinderen iets mee te geven wat ze zelf hadden gemaakt.

Zo was ons thema vorig jaar  “Maak een kunstzinnige Selfie”.

Het thema dit jaar is     “Lekker op de Versiertour”.

We bieden het project minimaal 5 keer aan op campings / recreatieparken in deze regio. We zorgen voor de accommodatie,  het materiaal en de vakkundige begeleiding, zoals u op de begeleidende flyer kunt lezen.

Om zulke projecten voor kinderen te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van fondsen en particuliere donaties. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons vorig jaar fantastisch geholpen met een financiële ondersteuning. Helaas kunnen wij niet steeds op dezelfde fondsen een beroep doen. Daarom vragen we nu het bedrijfsleven een kleine donatie.

Uw eventuele bijdrage kunt u storten op:

NL27RABO0115591559 t.n.v. Stichting Vrienden van Teatro Pandora,

·       KvK. Nummer: 52125416                    

·       We zijn ANBI geregistreerd,

·       zie ook www.teatropandora.nl  

Als dank voor uw bijdrage wordt uw bedrijf vermeld op de flyer.

Mogen wij op uw hulp rekenen?

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur Stichting Vrienden van Teatro Pandora.

Hans Hilbrands (penningmeester)

Georgette Döderlein de Win (secretaris)

 

 

 Het ‘ZUILEN PROJECT’ was een onderdeel van het feest

dat in Assen in 2013 werd opgezet voor de opening van het multiculturele centrum “de Nieuwe Kolk” in september van dat jaar.

Doel was niet alleen het nieuwe gebouw te promoten,

maar vooral het hele culturele gebeuren in Assen.

Dat gebeurde onder de naam “Kolking Assen”.

Aan kunstenaars werd gevraagd zuilen te ontwerpen,

die de culturele aspecten van de Drentse hoofdstad zouden benadrukken.

Deze zuilen zouden dan op prominente plaatsen

in Assen worden geplaatst.

Bij het werven van kunstenaars en het uitvoeren van het werk heeft de stichting op verzoek van CBK Drenthe een actieve rol gespeeld.

  

     Het ‘Le-Go PROJECT’ was geheel op eigen initiatief opgezet.

Het was een kunstzinnig antwoord op overweldigende expositie

“de Sovjet Mythe” in het Drents Museum.

Dit gebeurde in de vorm van een happening,

zoals die in de 60-er jaren plaatsvonden.

Onder het gigantische beeld van Lenin, aanstichter van genoemde mythe,

En speciaal in Assen op Kop van de Vaart geplaatst,

werd een ode gebracht aan de man die een einde maakte aan die mythe:

Gorbatsjov.

Met Russische liederen, wodka,

rijen afgedankte russische soldatenlaarsen

en heel veel hoogglans posters van hem,

werd Gorbatsjov geëerd.

Zo werd door de stichting de tegenstelling Lenin-Gorbatschov benadrukt.

 

 

 

Top